KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

Ana Sayfa 9 KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

METAL OKSİT KVKK İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) “ilgili kişi” olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Başvurunuzun veri sorumlusu sıfatıyla Metal Oksit Kimya Sanayii A.Ş. (“Metal Oksit”) tarafından sağlıklı bir biçimde değerlendirilebilmesi için Başvuru Formu’nun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

İşbu Başvuru Formu ile talep edilen bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek ilgili eksikliğin en kısa sürede giderilmesi talep edilecektir.

 

  1. BAŞVURU YÖNTEMİ

Kanun’un 13’üncü maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesi çerçevesinde, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvuru Yöntemi[1]

Başvurun İletileceği Adres

Posta ile[2]

GEBKİM V. Kimya İht. Org. San. Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası – Kocaeli

E-posta ile

kvkk@metaloksit.com

Noter vasıtası ile

GEBKİM V. Kimya İht. Org. San. Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası – Kocaeli

 

Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca, tarafımıza iletilen başvurularınız talebin niteliğine göre bizlere ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Başvurunuza ilişkin yanıtımız aşağıda sizler tarafından belirlenecek iletişim tercihi ile tarafınıza ulaştırılacaktır.

  1. İLGİLİ KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER
  1. Kimlik ve İletişim Bilgileri

İsim Soyisim

 

T.C. Kimlik Numarası

(T.C. Vatandaşı Değilseniz pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 

Telefon Numarası

 

Fax Numarası

 

Eposta Adresi [3]

 

İletişim Adresi

(Yerleşim Adresi veya İş Yeri Adresi)

 

 

  1. İlgili Kişinin Şirket ile İlişkisi

Şirketimiz ile olan ilişkinize göre aşağıdaki kategorilerden birini seçiniz.

İlgili Kişi Kategorisi

Açıklamalar

Müşteri

Ziyaretçi

 

Çalışan

Hissedar/Ortak

Tedarikçi

Diğer

________________

Çalışan Adayı

 

  1. BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  1. Talep Konusu

Başvurunuzun aşağıda sıralanan haklardan hangisi/leri ile bağlantılı olduğunu seçiniz.

 

Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklar

1.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

2.

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

3.

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

4.

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

5.

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

6.

Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

7.

Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

8.

Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 

9.

Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

  1. Açıklamalar

Başvurunuza ilişkin açıklamalarınızı aşağıda belirtiniz.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

İsim Soyisim

 

Tarih

 

İmza

 

 

[1] Vekil, veli veya vasi tarafından yapılacak olan başvurularda, işbu Başvuru Formu ile birlikte noterce onaylanmış vekâletnamenin veyahut velayet/vesayet altındaki kişiler adına yapılacak başvurularda ise işbu Başvuru Formu ile birlikte velayet/vesayet ilişkisini tevsik edici belgelerin bir suretinin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

[2] Islak imzalı Başvuru Formu ekinde İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı önyüz fotokopisine yer verilmelidir. Kayıtlı Elektronik Posta adresi üzerinden iletilen veya elektronik/mobil imza ile tasdik edilen başvurularda İlgili Kişinin T.C. Kimlik Kartı fotokopisine yer verilmesi zorunlu değildir.

[3] İletişim tercihinize göre e-posta adresi belirtebilirsiniz.

 

* KVKK ilgili kişi başvuru forumu PDF indir

İletişim Bilgilerimiz

0262 290 91 10

0552 738 84 45

info@metaloksit.com

GEBKİM Demirciler OSB.

Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizimle İletişime Geçin...

4 + 9 =

METAL OKSİT 1975 yılında kurulmuş olup, Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk çinko oksit üreticisidir. Edindiği tecrübe ile Türkiye’nin en üst kalite ve en yüksek kapasiteli çinko oksit üreticisi olmayı vizyonu haline getirmiştir.

1975’den Günümüze Gelen Tecrübe 
İşlerinize profesyonel çözümler arıyorsanız. Lütfen Bize Ulaşın.

Bizi Arayın

0262 290 91 10

E-Posta

info@metaloksit.com

Adres

Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Çalışma Saatlerimiz

09:00 / 17:00

Call Now Button