Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Ana Sayfa 9 Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

METAL OKSİT MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ

 

1.         Amaç ve Kapsam

Sayın ilgili, Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi (“Metal Oksit”) olarak siz müşterilerimizin mahremiyetine ve kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri ve Kanun’dan doğan haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkeler çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmekte ve bu amaçlar doğrultusunda tespit edilen saklama süreleri boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

2.         Veri Sorumlusu Bilgileri
 
Unvan Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi
Adres GEBKİM Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası – Kocaeli
Mersis / Sicil No 0619004247200016 / 23337
İletişim Adresi kvkk@metaloksit.com / +90 (262) 290 91 10
 
3.         İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Toplama Yöntemleri

Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel veri kategorileri ve toplama yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. 

Veri Kategorisi Temin Edildiği Kanal Toplama Yöntemi
Kimlik Kişinin Kendisinden veya kurumundan; elden, eposta, web sitesi telif ve iletişim formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
İletişim Kişinin Kendisinden veya kurumundan; elden, eposta, web sitesi telif ve iletişim formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
Mesleki Deneyim Kişinin Kendisinden veya kurumundan; elden, eposta, web sitesi telif ve iletişim formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
Müşteri İşlem Kişinin Kendisinden veya kurumundan; elden, eposta, web sitesi telif ve iletişim formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
Araçla İlgili
Bilgiler
Kişinin Kendisinden veya kurumundan; elden, eposta, web sitesi telif ve iletişim formu üzerinden temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
Hukuki İşlem Mahkeme ve İcra Dairelerinden dava dosyası aracılığıyla temin edilmektedir. Kısmen Otomatik ve Otomatik Olmayan Yollarla
4.         Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Şirketimizce sizlere ait işlenen kişisel verilerin işleme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda belirtilmiştir.
 

Ø  Kanun’un 5/2(a) bendi kapsamında “Kanunlarda öngörülme” veya 5/2(ç) bendi kapsamında “Bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Ø  Kanun’un 5/2(c) bendi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

Ø  Kanun’un 5/2(f) bendi kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları:

 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

 

5.         Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yine aşağıda belirtilen taraflar ile paylaşılabilecektir.
   
Kamu Kurum ve Kuruluşları:

Kişisel verileriniz, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ve talep edilmesi halinde diğer idari otoriteler, yargı mercileri ve soruşturma makamları ile paylaşılabilmektedir. 

Tedarikçilerimiz:

Kişisel verileriniz, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla E-fatura Firması ve YMM Firması ile, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Hukuk Büroları ile, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Kalite Denetim Şirketi ile, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Nakliyat Firmaları ile ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Müşteriler ile paylaşılabilmektedir. 

Verilerinizin güvenliğinin temini adına kişisel veri aktarımında bulunulan üçüncü taraflardan veri güvenliğinin teminine ilişkin taahhütler alınmakta ve veri aktarımı güvenli yollarla yapılmaktadır.

Kişisel Verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

6.         İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.metaloksit.com/ adresinde Metal Oksit Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ekinde bulunan Metal Oksit İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurmak suretiyle kvkk@metaloksit.com adresi üzerinden bize iletebilirsiniz. Metal Oksit olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

 

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi https://www.metaloksit.com/ adresinde bulunan Metal Oksit Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasını ve www.verbis.kvkk.gov.tr adresinde bulunan Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi Veri Sorumluları Bilgi Sicil Sistemi Bildirimini inceleyebilirsiniz. Gizlilik Politikasının ilgili bölümünde yapılacak güncellemeler işbu metinde de yapılmış sayılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, Metal Oksit Kimya Sanayii Anonim Şirketi tarafından, Metal Oksit Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasının ayrılmaz bir parçası olarak, 14.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.

 

İletişim Bilgilerimiz

0262 290 91 10

0552 738 84 45

info@metaloksit.com

GEBKİM Demirciler OSB.

Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizimle İletişime Geçin...

13 + 15 =

METAL OKSİT 1975 yılında kurulmuş olup, Türkiye ve Ortadoğu’nun ilk çinko oksit üreticisidir. Edindiği tecrübe ile Türkiye’nin en üst kalite ve en yüksek kapasiteli çinko oksit üreticisi olmayı vizyonu haline getirmiştir.

1975’den Günümüze Gelen Tecrübe 
İşlerinize profesyonel çözümler arıyorsanız. Lütfen Bize Ulaşın.

Bizi Arayın

0262 290 91 10

E-Posta

info@metaloksit.com

Adres

Demirciler OSB. Nuri Türker Cad. No:6 Dilovası / KOCAELİ

Çalışma Saatlerimiz

09:00 / 17:00

Call Now Button